Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Đâu phải dựa dẫm, lệ thuộc!
Không khó để nhận ra, dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12) vừa qua, bên cạnh những lời chúc mừng tốt đẹp, bày tỏ sự ghi nhận của đông đảo quần chúng dành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, vẫn còn đó một vài cá nhân chủ ý nêu lên chính kiến trái chiều, bày tỏ sự hoài ...

Góp phần nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ khi Đảng nắm vai trò cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội khẳng định nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là không ngừng nâng cao năng lực cầm ...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm
Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ...

Toàn ngành Tuyên giáo chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới thích ứng với tình hình mới
Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo,song toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ ...

Nhìn lại sự kiện 30 năm Liên Xô tan rã: Sức sống của những bài học mất còn thể chế
Tròn 30 năm trước, sự sụp đổ của một phần của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX là một sự kiện đặc biệt gây chấn động toàn thế giới, làm thay đổi căn bản trật tự thế giới, là một tổn thất hết sức to lớn và ...

Hơn 3,4 triệu lượt thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”
Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet diễn ra từ ngày 13/10/2021, sau hơn 9 tuần thi đã có 1.287.886 lượt người tham gia với 3.404.974 lượt thi. Tuần thi thứ 10, sau 2 ngày diễn ra đã có 67.287 người tham gia với 174.572 lượt thi.

Bao che, dung dưỡng sai trái, tiêu cực là mầm mống đại họa
Sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong bất cứ hoạt động, lĩnh vực nào cũng phải cảnh tỉnh, phê phán.

Không thể suy diễn và bẻ cong công tác phát triển Đảng
Thực hiện theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác phát triển Đảng luôn được thực hiện nghiêm túc để Đảng thường xuyên tăng thêm nguồn sinh lực, sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc
Cùng với chính trị, kinh tế và xã hội thì văn hóa là một trong các trụ cột phát triển đất nước. Chính vì tầm vóc của văn hóa, vì điều kiện và những tác động của văn hoá, phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật vị trí, vai trò của văn hóa là ...

Lắng nghe, thấu hiểu, chung tay hành động cùng ngành giáo dục vì tương lai của đất nước
Nhân dịp Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (02/10/1996 - 02/10/2021), Chủ tịch nước đã có Thư gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam.