137
+ aa -

Hoạt động cấp ủy

Cập nhật lúc : 01/03/2024 06:35
Phát động Phong trào xây dựng nông thôn mới và làm vườn
Nhằm cải tạo, chăm sóc, thâm canh nâng cao giá trị kinh tế vườn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống người dân. Vừa qua, Huyện Nam Đông tổ chức Lễ phát động phong trào xây dựng nông thôn mới và làm vườn năm 2024. Đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, TUV – Bí thư huyện ủy, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện dự và trồng giống cây Cam tại thôi Dỗi xã Thượng Lộ.

Với các chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng nông thôn mới như: Xây dựng 9/9 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM; xây dựng thị trấn Khe Tre đạt chuẩn đô thị văn minh; xây dựng xã Hương Xuân đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; xây dựng từ 1-2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến thời điểm hiện nay cấp huyện đã đạt được 5/9 tiêu chí; toàn huyện có 7/9 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM; 2 xã Hương Hữu, Thượng Long đang làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn NTM; Có 02 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao (xã Hương Xuân, xã Hương Lộc); thị trấn Khe Tre đạt 8/9 tiêu chí đô thị văn minh. Có 03 thôn kiểu mẫu đã được công nhận và hiện đang làm hồ sơ công nhận thêm thôn 2 xã Hương Lộc. Đối với phát triển kinh tế vườn: Đạt bình quân hơn 55 triệu đồng/ha/năm; mỗi xã có từ 3-5 vườn mẫu để nông dân học tập, nhân rộng; diện tích cây trồng đặc sản đạt 100%, trong đó diện tích trồng mới như: Cam Nam Đông, chuối đặc sản, dứa gần 130 ha và một số cây trồng khác.

Để phong trào dựng nông thôn mới và làm vườn năm 2024 đạt kết quả, huyện Nam Đông tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua phát triển kinh tế; thoát nghèo, cận nghèo; chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ; xây dựng các tuyến đường sáng – xanh – sạch – an toàn; Tập trung lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học để nâng cao giá trị và thu nhập bình quân đầu người; Tiếp tục thực hiện vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành xây dựng NTM, giúp nông dân phát triển kinh tế vườn; hướng về cộng đồng, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về cây giống, phân bón, kỹ thuật lập vườn, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình lập vườn mẫu để nhân rộng; Phân công cán bộ, công chức cấp xã phụ trách hướng dẫn, vận động, đôn đốc từng hộ gia đình lập vườn, cải tạo vườn, xây dựng nông thôn mới với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó mật thiết với Nhân dân...

Tiến Dũng