Sự kiện nổi bật: 11/10: Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3.        Dự phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.        12/10: Hội nghị Huyện ủy Phú Lộc lần thứ 6.        Hội nghị trực tuyến tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định 126-QĐ/TW.        Làm việc với Hội Nông dân tỉnh.        13/10: Họp soát xét trước kỳ họp chuyên đề thứ 2 HĐND tỉnh.        14/10: Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh.        Hội thảo "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19".        Họp kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 HĐND tỉnh.        15/10: Hội nghị Tỉnh ủy.        Họp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.       

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Cập nhật lúc : 13:50 06/09/2021

Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 21/10 đến ngày 23/10/2020 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy; để tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tích cực đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tài liệu được trình bày gồm có 92 câu hỏi ngắn gọn, được chia làm 2 phần:

Phần thứ nhất: gồm 73 câu hỏi về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phần thứ hai: gồm 19 câu hỏi về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Tinhuytthue.vn

Tải file  

Số lượt xem : 2331

Tin bài liên quan