Sự kiện nổi bật:
/ Đại hội Đảng các cấp
Thứ ba, 26/01/2021

Đại hội Đảng các cấp

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xếp thứ tự theo A, B, C).

Phú Lộc: Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 24/9, Huyện ủy Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01/4/2020 về việc “Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp”, cụ thể: