Sự kiện nổi bật:
/ Đại hội Đảng các cấp
Thứ tư, 05/08/2020

Đại hội Đảng các cấp

Tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Chiều ngày 22/4/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng máy vi tính phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên ...

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội ...

Phong Điền sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xác định công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm ...

  • Công tác nhân sự là khâu then chốt

    Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm ...
Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01/4/2020 về việc “Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp”, cụ thể: