777
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 27/12/2017 16:55
Thừa Thiên Huế: Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
Chiều ngày 27/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Truyền - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Báo cáo tại hội nghị, năm 2017, công tác Tổ chức xây dựng Đảng đã được ban tổ chức các cấp ủy tham mưu thực hiện kịp thời, có hiệu quả; công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, đẩy mạnh. Công tác tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được coi trọng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được các cấp ủy chú trọng, đã kịp thời nắm tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nguyên tắc và đảm bảo sự trong sạch về chính trị nội bộ của Đảng.

 

Đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho 42 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: khối Đảng cấp tỉnh: 13 người; khối đoàn thể cấp tỉnh: 8 người; khối huyện, thị, thành phố: 23 người theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2015/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

 

 

Trong năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm: 05 đồng chí; bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu: 12 đồng chí; luân chuyển: 01 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 08 đồng chí; giới thiệu cán bộ ứng cử 11 đồng chí; bổ sung BCH, BTV các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: 17 đồng chí (BCH: 13; BTV: 04); Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Điền, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế và; chỉ định bổ sung BCH, Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy quyết định cử 05 đồng chí đi đào tạo sau đại học; 51 đồng chí đi đào tạo các lớp cao cấp LLCT tập trung năm 2017; 08 đồng chí đi bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn tại nước ngoài theo chương trình Đề án 165 năm 2017; 02 đồng chí đi bồi dưỡng theo chương trình hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Trung Quốc; 52 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 1, 2 (đối tượng 1: 05 đ/c; đối tượng 2: 47 đ/c) và 02 đồng chí đi bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện; 18 đồng chí đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 02 đồng chí đi bồi dưỡng hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã rà soát, thẩm tra, xác minh vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên 607 trường hợp; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận 129 trường hợp có vấn đề về chính trị cần xem xét phục vụ công tác cán bộ của tỉnh và công tác kết nạp đảng viên.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tổ chức xây dựng Đảng của hệ thống chính trị vẫn còn một số hạn chế như: Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động trong tham mưu, đề xuất ban thường vụ cấp ủy rà soát, phê duyệt quy hoạch; việc xây dựng Đề án vị trí việc làm còn gặp nhiều lúng túng, chưa đảm bảo yêu cầu, chậm so với thời gian quy định; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tích cực rèn luyện học tập để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, từ đó năng lực công tác vẫn còn hạn chế nhất định; Công tác nắm tình hình để tham mưu cho cấp uỷ các cấp trong xử lý vấn đề chính trị hiện nay vẫn còn khó khăn, bị động...

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã quyết tâm, chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2018, các cấp ủy đảng tiếp tục thể chế hóa, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; hoàn thiện tổ chức đảng cấp xã; xây dựng và phát triển các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị.

 

Tinhuytthue.vn