548
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 04/04/2023 10:48
Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Ngày 03/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Xuân Toàn – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Công bằng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Lãnh đạo Ban báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Theo đó, ngay từ đầu năm, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp nỗ lực hoàn thành công việc được giao cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.


Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu thống nhất cao với dự thảo báo cáo Công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 mà Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị. Các ý kiến tập trung trao đổi sâu vào các vấn đề gặp phải khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện đồng thời cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị để thời gian tới thực hiện tại địa phương, đơn vị thuận lợi hơn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính ghi nhận các ý kiến phát biểu, trao đổi tâm huyết, trách nhiệm và thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí cũng khẳng định, quý I năm 2023, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Kết luận 08 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương (khóa XIII), các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước bảo đảm đúng quy định, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị; hướng dẫn theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý; thường xuyên đổi mới công tác, lề lối làm việc hiệu quả trong quá trình tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Trung ương, các đơn vị, cấp ủy các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 Đồng chí nhấn mạnh, trong quý II, toàn Ngành cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, bất cập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XIII) và các kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận. Triển khai thực hiện các đề án của BCH Trung ương và cấp ủy giao bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Tuấn Anh