1141
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 17/05/2016 15:08
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nhiệm kỳ 2010-2015
Sáng ngày 17/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự có các đồng chí: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện các ban cán sự Đảng, đảng đoàn; lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy; thường trực, ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế và đảng ủy trực thuộc...
Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Nhiệm kỳ 2010-2015, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt: giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác đảng viên; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo và nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng và nghị quyết của cấp uỷ các cấp. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, chú trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo Quy định của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai và cụ thể hoá đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể có bước củng cố và phát triển mới. Hệ thống chính trị cơ sở hoạt động gắn bó và vận hành khá đồng bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên có sự chuyển biến tiến bộ về nhiều mặt, góp phần nâng cao một bước năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của đội ngũ đảng viên trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, các ý kiến phát biểu đã nêu những thành tích nổi bật, cũng như rút ra được những kinh nghiệm quý báu, những giải pháp thiết thực về lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm không ngừng xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng các tổ chức đảng, đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng. Đồng chí đề nghị các tổ chức đảng tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác xây dựng Đảng trong cả nhiệm kỳ bằng các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, quy định, hướng dẫn tổ chức thực hiện; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm là đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Đảng viên phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, nói đi đôi với làm, xây dựng từng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiện toàn nhân sự và thực hiện chính sách cán bộ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh có năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn.…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định khen thưởng 6 đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc; 25 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 90 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Hải Đăng