383
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 13/07/2023 12:27
Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023
Chiều 12/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát Chương trình công tác của cấp ủy và cơ quan, chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác TCXDĐ theo Kế hoạch đã đề ra. Công tác phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan liên quan, với các tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy được triển khai đồng bộ; chú trọng nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo cho nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức đạt hiệu quả tốt tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác TCXDĐ và xây dựng hệ thống chính trị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để Hội nghị tập trung thảo luận, tìm ra các giải pháp khắc phục, đó là: số lượng kết nạp đảng viên mới còn ít; tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng công tác mặt trận thôn là đảng viên chưa nhiều; qua quá trình làm việc với các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở thời gian qua cho thấy, nhiều vấn đề còn tồn tại, khó khăn…

Để hoàn thành Chương trình công tác trong 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung vào các nội dung: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 22/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp tinh thông, chuyên nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, làm rõ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành TCXDĐ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn đề nghị toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức ngành TCXDĐ của tỉnh nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm để tham mưu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo Chương trình công tác đề ra trong năm 2023; ban tổ chức các cấp ủy rà soát Chương trình công tác cấp ủy, các mục tiêu, chỉ tiêu đề, các nhiệm vụ, giải pháp về công tác TCXDĐ mà nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đề ra để tham mưu tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung tham mưu thực hiện hoàn thành việc sơ kết giữa nhiệm kỳ; lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; tập trung thực hiện xây dựng vị trí việc làm gắn với việc tinh giản biên chế theo lộ trình giai đoạn 2024 - 2026; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng.

Tuấn Anh