1155
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 24/12/2014 14:29
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình: Ban tổ chức các cấp tham mưu, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng
Đó là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình tại Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” tổ chức vào sáng 24/12.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đào tạo, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ; thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ đủ bản lĩnh, năng lực tham mưu, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình yêu cầu: Ban tổ chức các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ các cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Ban tổ chức các cấp chủ động tham mưu sắp xếp, kiện toàn cán bộ trước và sau đại hội đảng các cấp; giúp các cấp ủy tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Cán bộ làm công tác tổ chức phải là người có lập trường chính trị vững vàng theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Dịp này, Hội nghị cũng đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015; hướng dẫn công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

 

Anh Phong