588
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 23/02/2016 09:58
Phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng
Sáng 15-2-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng (ảnh bên). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Kính thưa đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (khóa XI); đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thưa các đồng chí Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí.

Hôm nay, trong không khí chào Xuân mới Bính Thân 2016, chào mừng thành công tốt đẹp Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công tôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, một nhiệm vụ khó khăn, nặng nề, đầy thử thách trong khi bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm, còn có mặt hạn chế nhất định. Nhân dịp này, tôi xin gửi đến đồng chí Tô Huy Rứa, đồng chí Đinh Thế Huynh, đồng chí Trần Quốc Vượng, đồng chí Nguyễn Văn Nên và các đồng chí những tình cảm nồng ấm, chân thành, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

I. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, chúng ta đều cảm nhận được: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện và hoàn thành một khối lượng công tác lớn, với chất lượng ngày càng được nâng cao; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong nhiều nhiệm vụ đã thực hiện, có một số nội dung quan trọng, nổi bật là:

1. Trong Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì thực hiện 21/58 đề án; tất cả 14 hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương và phần lớn các hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều có nội dung do Ban Tổ chức Trung ương trình và được đánh giá cao.

2. Đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả như kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; tái lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước…

3. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có chuyển biến mới tích cực. Đáng chú ý, lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, xây dựng và thực hiện Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp; điều động, luân chuyển hàng trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan Trung ương về địa phương và ngược lại; hầu hết các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đều nằm trong quy hoạch và đã học qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

4. Tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua thực hiện đã có chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa sai phạm.

5. Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm về công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tham mưu ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ… góp phần tăng cường dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

6. Chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là Đại hội XII của Đảng.

Thưa các đồng chí!

Có được những thành công và kết quả nổi bật nêu trên, tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng: Trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các cơ quan liên quan; sự kết tinh truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ toàn ngành, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, từ đáy lòng mình, tôi xin được bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất về những đóng góp to lớn của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ, các đồng chí Lãnh đạo Ban trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là vai trò của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (khóa XI). Các đồng chí đã để lại những sản phẩm cụ thể và kinh nghiệm thực tiễn quý giá đối với những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; là tấm gương cho chúng tôi và các thế hệ mai sau học tập, noi theo về sự hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp của Đảng và lợi ích của nhân dân; sự vô tư, trong sáng, gần gũi, chân thành, tình cảm và tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, sâu sát, tâm huyết, luôn trăn trở vì sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm tạ, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ; xin kính chúc đồng chí Tô Huy Rứa, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hơn lúc nào hết, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia, chăm lo và những ý kiến góp ý, chỉ bảo ân cần, chân tình, sâu sắc, thắm tình đồng chí, đồng đội của các đồng chí.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Thưa các đồng chí!

Xuất phát từ vị trí “then chốt” của công tác tổ chức xây dựng Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội và trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân.

Để cụ thể hóa thực hiện Cương lĩnh và Hiến pháp, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ, trong đó có 2 nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Như vậy, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tới rất nặng nề, đỏi hỏi trách nhiệm rất cao của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đối với đất nước và nhân dân. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng quan điểm: “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”; mọi hoạt động của công tác tổ chức xây dựng Đảng đều phải hướng vào mục đích xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, có trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, mà trước hết là những người trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

3. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu để góp phần đổi mới hệ thống chính trị với 3 trụ cột chính: Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thứ hai, xây dựng cơ chế vận hành thông suốt, đồng bộ, có tính liên thông, khoa học, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phấm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời xây dựng cơ chế để nhân dân thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhân dịp này, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng:

1. Tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng đột phá.

2. Nâng cao tầm nhìn mang tính chiến lược.

3. Thể hiện hành động phải quyết liệt, mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả.

4. Nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

5. Phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, trên dưới một lòng, chung lưng đấu cật vì sự nghiệp chung.

6. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp, lòng say mê, sự vô tư, trong sáng, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

7. Tích cực đổi mới lề lối làm việc, phong cách công tác theo hướng dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, nhất quán.

8. Dũng cảm đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, tệ quan liêu, lãng phí, tiêu cực, sách nhiễu, vô cảm với thói hư tật xấu.

9. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong mỗi tổ chức, cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và các thế hệ cha anh đi trước, đáp ứng lòng mong đợi và sự quý mến của nhân dân.

Nhân dịp đầu xuân, một lần nữa xin chúc mừng đồng chí Tô Huy Rứa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; xin chúc mừng các đồng chí Đinh Thế Huynh, đồng chí Trần Quốc Vượng, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tín nhiệm giao trọng trách mới. Xin chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, vạn sự thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!