538
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 11/10/2023 23:17
Lấy ý kiến tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW của Ban Bí thư
Sáng ngày 11/10, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý về tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW ngày 27/06/2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng” (gọi tắt là Quy định số 171).

Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phan Xuân Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo, cấp ủy: Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội nghị, hiện nay cả nước có 640 tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan hội quần chúng, trong đó có 40 đảng bộ cơ sở, 1 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, 599 chi bộ cơ sở, với 10.579 đảng viên. Qua 15 năm thực hiện Quy định số 171, nhìn chung các đảng ủy, chi ủy chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, nhận thức rõ và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội; tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội; góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan hội phát triển vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung gợi ý thảo luận của Chủ trì Hội nghị. Đồng thời đề nghị cập nhật những chủ trương, nghị quyết, quy định mới của Đảng về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng, cho ý kiến vào các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 171-QĐ/TW. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo Quy định mới và các ý kiến phát biểu của các đơn vị. Dự thảo Quy định được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương xây dựng dựa trên việc tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các tỉnh, thành uỷ trong đó đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của tỉnh Thừa Thiên Huế trong phiên làm việc của Đoàn khảo sát Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - UVTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định tiếp thu đầy đủ các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tổng hợp, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện quy định 171-QĐ/TW, đồng thời đề xuất với Trung ương những nội dung cần bổ sung, sửa đổi về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ để triển khai thực hiện thống nhất giữa các địa phương, nhằm phát huy vai trò, hiệu quả công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng trong thời gian tới.

Tuấn Anh