408
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 15/08/2023 14:23
Hội nghị góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 04-QĐ/TW của Ban Bí thư
Sáng 15/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị các ban đảng ở trung ương, thường trực tỉnh ủy, thành ủy tập trung đánh giá ưu điểm khi thực hiện Quy định số 04 của Ban Bí thư; về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện quy định cũng như sự cần thiết, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Quy định số 04. Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung được nêu trong dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, hội nghị cần tập trung góp ý làm rõ về tên quy định, bố cục của quy định, về nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy để khi quy định được ban hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết về kết quả thực hiện Quy định 04 của Ban Bí thư. Đồng thời, lãnh đạo các địa phương đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 04; trong đó, nhiều ý kiến đóng góp về tổ chức bộ máy, số lượng nhân sự cấp phó, số lượng cán bộ chuyên môn các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận, cảm ơn các góp ý của đại biểu. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu để hoàn thiện các nội dung, dự thảo báo cáo, sửa đổi, bổ sung Quy định 04 bảo đảm yêu cầu kế thừa những ưu điểm và cập nhật những quy định mới trung ương; đồng thời, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tuấn Anh