821
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 12/05/2021 14:32
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 05/2021
Chiều ngày 11/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tháng 04, triển khai nhiệm vụ tháng 05/2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Xuân Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban và toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tháng 04/2021, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng.

Trong đó, kết quả nổi bật là: Toàn Ngành đã kịp thời tham mưu kiện toàn bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội XIII của Đảng; phối hợp tham mưu, chuẩn bị nhân sự để Quốc hội xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ không tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động nghiên cứu, tích cực triển khai, hoàn thành 04 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng. Công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng, trong đó tập trung về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các địa phương, đơn vị đã chủ động tham mưu tổ chức hưởng ứng Giải Búa liềm vàng, góp phần lan tỏa việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời trao đổi giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời, tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành. Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành đã chủ động hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong đó nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp...

Thời gian tới, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang tới gần, Đồng chí chỉ đạo toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống đại dịch Covid-19 trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan nhưng cũng không lo sợ, mất bình tĩnh. Đồng thời phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục phối hợp chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: (1) Tập trung phối hợp tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước. (2) Tăng cường nắm tình hình, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc ở cơ sở. Góp ý hoàn thiện dự thảo và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương từ nay đến Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII và một số nội dung khác theo Chương trình công tác năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu về tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - 2021. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hoàn thiện Quy chế Thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của cụm thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị. Tăng cường phối hợp công tác trong và ngoài Ngành bảo đảm ngày càng nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả. Phát huy truyền thống, xây dựng hình ảnh cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

GT