1024
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 29/09/2023 14:11
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý III năm 2023
Ngày 28/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III; triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và đồng chí trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Lãnh đạo Ban báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Trong quý III, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Kết luận số 08-KL/BTCTW, ngày 04/01/2023 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, tích cực triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu thống nhất cao với dự thảo báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 mà Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị. Đại diện các điểm cầu chia sẻ nhiều kết quả, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đồng thời nêu các ý kiến tập trung trao đổi sâu vào các vấn đề gặp phải khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện cũng như một số đề xuất, kiến nghị để thời gian tới thực hiện tại địa phương, đơn vị thuận lợi hơn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của đại biểu các điểm cầu. Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị toàn Ngành tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2023, trong đó, tập trung tham mưu Bộ Chính trị hoàn thiện và ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục tham mưu triển khai việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương theo kế hoạch, bảo đảm hồ sơ cán bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết luận tiêu chuẩn chính trị chính xác, kịp thời. Nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, tinh giản biên chế theo lộ trình đề ra.     

Tuấn Anh