696
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 01/01/2024 22:07
Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2023
Vừa qua, cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan; cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức Ban.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác cơ quan, đảng ủy năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BCH Công đoàn cơ quan; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; Báo cáo công khai tài chính của cơ quan, công đoàn năm 2023.

Năm 2023, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, bám sát sự chỉ đạo và chấp hành nghiêm sự phân công của Lãnh đạo Ban để phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu và hoàn thành tốt các công việc trọng tâm theo kế hoạch, nhiệm vụ công tác do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức cơ quan đã tham gia thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác để thực hiện tốt hơn trong thời gian. Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và tiến hành ký kết thi đua năm 2024 trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

Trong năm 2023, tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc và 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Bên cạnh đó, Hội nghị đã được Thủ trưởng cơ quan Quyết định trao tặng Giấy công nhận 05 tập thể đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, 25 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến và 04 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Giấy khen cho 10 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy cơ quan Quyết định trao Giấy khen cho 01 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 04 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ban Chấp hành Công đoàn trao Quyết định trao tặng Giấy khen cho 04 cá nhân “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan biểu dương những kết quả mà tập thể, cán bộ, công chức cơ quan Ban đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong năm 2024 là năm quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, khối lượng công việc của Ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là rất nhiều, vì vậy đề nghị, trong thời gian tới, tập thể, cán bộ, công chức cơ quan cần bám sát việc thực hiện các quy chế của cơ quan; nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; phát huy tinh thần dân chủ trong cơ quan, tích cực nghiên cứu thực hiện các đề tài sáng kiến; phát huy tính đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua do cơ quan, Công đoàn phát động; phát huy vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn trong chăm lo cho cán bộ, công chức cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; cán bộ cơ quan cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Tuấn Anh