776
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 31/12/2022 16:07
Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2022
Ngày 30/12, cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Dương Quang Bằng - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Xuân - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác cơ quan, đảng ủy năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của BCH Công đoàn cơ quan; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; Báo cáo công khai tài chính của cơ quan, công đoàn năm 2022.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; sự phối hợp của các địa phương, cơ quan, ban, ngành cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đã khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu và hoàn thành tốt các công việc trọng tâm theo kế hoạch, nhiệm vụ công tác do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ban thường vụ cấp ủy giao.

Với mục tiêu “Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2023 trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đạt cơ quan văn hóa, an toàn về an ninh trật tự; các tổ chức đoàn thể cơ quan đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc”, tập thể lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm; đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Tham dự Hội nghị, cán bộ, công chức cơ quan đã tham gia thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác để thực hiện tốt hơn trong thời gian. Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và tiến hành ký kết thi đua năm 2023 trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

Trong năm 2022, tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022; 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc và 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã được Thủ trưởng cơ quan Quyết định trao tặng Giấy công nhận 05 tập thể đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, 25 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến và 05 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Giấy khen cho 11 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy cơ quan Quyết định trao Giấy khen cho 01 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 04 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. . Ban Chấp hành Công đoàn trao Quyết định trao tặng Giấy khen cho 04 cá nhân “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan biểu dương những kết quả mà tập thể, cán bộ, công chức cơ quan Ban đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, tập thể, cán bộ, công chức cơ quan cần bám sát việc thực hiện các quy chế của cơ quan; nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; phát huy tinh thần dân chủ trong cơ quan, tích cực nghiên cứu thực hiện các đề tài sáng kiến; phát huy tính đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua do cơ quan, Công đoàn phát động; phát huy vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn trong chăm lo cho cán bộ, công chức cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; cán bộ cơ quan cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Tuấn Anh