384
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 27/10/2023 21:59
Góp ý dự thảo quy định đối với đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
Sáng ngày 27/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Xuân Toàn – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đảng đoàn, ban cán sự đảng của tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã thông qua dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, dự kiến trình Ban chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian tới. Theo đó, dự thảo Quy định gồm 9 chương, 16 điều, quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức, nguyên tắc và chế độ làm việc đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; quan hệ công tác giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh với Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, Đảng ủy Khối cấp tỉnh và các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh…

Các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung gợi ý thảo luận của Chủ trì Hội nghị. Đồng thời cho ý kiến vào các nội dung dự thảo Quy định Ban Tổ chức Trung ương đưa ra. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất với các ý kiến phát biểu của các đơn vị góp ý vào dự thảo và đồng tình nhất trí cao dự thảo Quy định mới được Ban Tổ chức Trung ương xây dựng có bố cục rõ ràng, chặt chẽ; làm rõ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, các cơ quan, tổ chức trong thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu làm rõ một số nội dung liên quan đến cơ cấu Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đại biểu; đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành quy định là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục nghiên cứu, góp ý vào dự thảo để bảo đảm tính khả thi cao khi quy định được ban hành. Đồng thời chỉ đạo bộ phận soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo quy định trong thời gian tới.

Tuấn Anh