402
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 09/10/2023 11:12
Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III năm 2023
Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban; các đồng chí Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong quý III, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình làm việc của cấp ủy, của cơ quan, đơn vị, chủ động tham mưu có hiệu quả, góp phần cùng với toàn ngành tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu triển khai có hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, kết quả hầu hết đều đạt tín nhiệm cao.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định: Quy định về khung quy chế làm việc của đảng ủy xã, phường, thị trấn; Quy định về khung quy chế làm việc mẫu của chi bộ thôn, tổ dân phố; Quy định tiêu chí xây dựng, đánh giá, xếp loại mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trình Bộ Chính trị; ban hành Kế hoạch đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ các tỉnh Nam Trung Lào giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026 và Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, cơ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý làm rõ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu của đơn vị, như: về thực hiện các quy định mới của Trung ương; công tác tổ chức cán bộ; kết nạp đảng viên…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành đạt được trong quý III, đồng thời đề nghị toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm để tham mưu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch đề ra trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung việc cụ thể hóa thực hiện các văn bản mới của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên; rà soát biên chế của địa phương để xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026; rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; tập trung hướng dẫn việc về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; tập trung công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp…

Tuấn Anh