745
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 15/04/2016 16:24
Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng Quý I năm 2016
Sáng 14/4, tại huyện Quảng Điền, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2016. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đ/c Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV-Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Quý I/2016, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu giới thiệu nhân sự diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; theo dõi  tình hình công tác chuẩn bị bầu cử; tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: Xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số khó khăn, hạn chế trong việc tham mưu, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND và những vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã; công tác phát triển đảng viên...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các kiến nghị của các đại biểu và đề nghị mỗi một cán bộ, chuyên viên, nhân viên trong toàn ngành phải tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, suy nghĩ, phát huy cao vai trò tham mưu, chủ động triển khai thực hiện với quyết tâm tạo bước phát triển bức phá về mọi mặt trong công tác tham mưu xây dựng Đảng bộ về mặt tổ chức, trong đó tập trung tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho năm 2016 và cả nhiệm kỳ; chủ động, tích cực tham mưu trực tiếp giúp cấp ủy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức; tiếp tục phối hợp tham mưu tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị sắp xếp nhân sự sau bầu cử; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng…

Hải Đăng