1330
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 08/07/2016 07:36
Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016
Sáng 06/7, tại huyện Phú Lộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Tán Văn Bảo, Hàm Vụ Trưởng Vụ địa phương II-Ban Tổ chức Trung ương, Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng sự có mặt của các đồng chí đại diện thường trực, ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Đ/c Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2016, trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Kết luận số 01-KL/BTCTW, ngày 02/4/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về Kết luận hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, ban tổ chức các cấp ủy đã tập trung triển khai thực hiện các công việc trọng tâm, bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm, nhất là tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị; gắn với quá trình công tác nhân sự sau đại hội Đảng bộ và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 2021; công tác đào tạo, bồ dưỡng cán bộ, đảng viên tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, đẩy mạnh. Công tác tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được coi trọng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được các cấp ủy chú trọng, đã kịp thời nắm tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nguyên tắc và đảm bảo sự trong sạch về chính trị nội bộ của Đảng.

Đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; nỗ lực phấn đấu, vươn lên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên coi trọng và tăng cường phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan liên quan cùng cấp, với các tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy, kịp thời nắm tình hình, tham mưu ban thường vụ cấp ủy và cấp ủy xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo cho nhiệm vụ xây dựng Đảng về mặt tổ chức đạt hiệu quả tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận nhất là những khó khăn, hạn chế trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà yêu cầu: Ban tổ chức cấp ủy các cấp cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng các cấp; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ; triển khai thực hiện tốt đề án tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình TCCS đảng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các kiến nghị của các đại biểu và đề nghị mỗi một cán bộ, chuyên viên, nhân viên trong toàn ngành phải tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, suy nghĩ, phát huy cao vai trò tham mưu, chủ động triển khai thực hiện với quyết tâm tạo bước phát triển bức phá về mọi mặt trong công tác tham mưu xây dựng Đảng bộ về mặt tổ chức, trong đó tập trung tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết lần thứ XII của Đảng; Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương thức hoạt động của của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tham mưu Ban Thường vụ cấp uỷ tiếp tục triển khai thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; nâng cao chất lượng công tác văn phòng và thông tin tổng hợp, thực hiện kịp thời chế độ báo cáo, bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan ban tổ chức cấp uỷ các cấp …


Hải Đăng