709
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 06/04/2023 17:54
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, rà soát việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên
Ngày 06/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban; các đồng chí trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Dương Quang Bằng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Lãnh đạo Ban đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh quý I năm 2023. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình làm việc của cấp ủy, của cơ quan, đơn vị để tham mưu, thực hiện và đã đạt được những kết quả nổi bật: công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, đẩy mạnh, chất lượng từng bước được nâng cao. Công tác tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được quan tâm, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên.Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được các cấp ủy chú trọng, nhất là việc nắm tình hình chính trị hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý làm rõ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu của đơn vị, như: về công tác triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy; công tác tổ chức cán bộ; kết nạp đảng viên…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành của tỉnh đạt được trong quý I, đồng thời đề nghị toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm để tham mưu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, tập trung tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Tổ chức xây dựng Đảng và Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 30/3/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh; Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, hướng dẫn… của cấp ủy về công tác Tổ chức xây dựng Đảng theo Quy định số 1251-QĐ/TU ngày 30/3/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 1252-QĐ/TU ngày 30/3/2023 về việc bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp sau khi từ chức, miễn nhiệm trong hệ thống chính trị tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; rà soát việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên.

Tuấn Anh