BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Lấy ý kiến tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW của Ban Bí thư

Sáng ngày 11/10, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý về tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW ngày 27/06/2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng” (gọi tắt là Quy định số 171).

Khảo sát phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng 23/8, Đoàn khảo sát Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - UVBCH, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả 15 năm thực ...

Hội nghị góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 04-QĐ/TW của Ban Bí thư

Sáng 15/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ...

Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Chiều 12/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự ...

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư

Sáng 9/6, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ địa phương II làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về khảo sát xây dựng Đề án “sửa đổi, bổ sung Quy định 04-Qđi/TW, ngày ...

Sửa đổi, bổ sung Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong ...

Chiều ngày 30/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong ...