547
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 21/03/2024 12:13
Triển khai Đoàn Kiểm tra 101 của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại huyện Phong Điền
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 101-QĐ/BNCTU, ngày 26/2/2024 về thành lập Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư và các đồng chí phó bí thư Huyện ủy Phong Điền.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 06 đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy Phong Điền, cụ thể: Đảng ủy các phường Phong Hòa, Phong Sơn, Điền Hòa, Phong Thu và các chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

Về thành phần làm việc có Ban Thường vụ Đảng ủy và Chi ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn và đại diện Văn phòng Huyện ủy. Quá trình làm việc, Đoàn Kiểm tra đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện và xem các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 36-KH/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền. Qua nghe báo cáo, xem các văn bản, tài liệu có liên quan, Đoàn đã chỉ ra một số vấn đề mà các tổ chức đảng trong quá trình triển khai thực hiện còn hạn chế, thiếu sót; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc của cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Huyện Phong Điền. Đến nay, Đoàn Kiểm tra đã hoàn thành việc kiểm tra thực tế các đơn vị theo Lịch làm việc.

Hạnh Văn