123
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 15/03/2024 09:20
Hội nghị trực tuyến giới thiệu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác nội chính và căn cước công dân, định danh điện tử và dữ liệu dân cư
Ngày 14/3, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác nội chính và căn cước công dân, định danh điện tử và dữ liệu dân cư. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Đặng Ngọc Trân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hội nghị đã triển khai giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (AI) theo định hướng tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng AI đến năm 2030, xác định AI là một lĩnh vực công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần quan trọng tạo bước phát triển đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững.

Báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu khái quát về ứng dụng AI trong xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tin báo tố giác tội phạm, tập trung vào việc phân loại đơn, phân tích và xử lý đơn giúp giảm thời gian đọc và duy trì độ chính xác cao; sử dụng AI giúp xử lý công việc tại ban nội chính các cấp, thúc đẩy cải cách hành chính trong điều hành và hoạt động của Ban Nội chính Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục C06, Bộ Công an đã giới thiệu về quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử. Khẳng định việc xây dựng cơ sở quốc gia về dữ liệu dân cư là nhiệm vụ quan trọng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, giúp xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống Chính phủ điện tử; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động quản trị nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội theo hướng công khai, minh bạch, thân thiện, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, hỗ trợ cho công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nội chính các cấp.

Hạnh Văn