357
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 20/07/2021 16:06
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
Vừa qua, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy để nghe báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đồng chí phó trưởng Ban, các đồng chí cán bộ chủ chốt Ban Nội chính cùng đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban; ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Ban, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính, đồng thời ghi nhận kết quả đạt được về công tác nội chính, CCTP và PCTN của Ban trong thời gian qua, đó là: Đã chủ động triển khai, hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình công tác và nhiều nhiệm vụ đột xuất của Thường trực Tỉnh ủy giao, kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý tình hình và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt tham mưu chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp. Tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vụ, địa phương thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác nội chính, CCTP và PCTN.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, đã bám sát Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, của Ban để triển khai thực hiện. Đến nay đã tổ chức 01 đoàn kiểm tra; 01 đoàn giám sát và các đoàn công tác nắm tình hình việc thực hiện công tác nội chính, CCTP và PCTN tại các địa phương, đơn vị.

Thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là việc chuyển đổi vị trí công tác, công minh, bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị,...

Công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nề nếp có chất lượng, nhất là các buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu lựa chọn địa phương, thời gian phù hợp. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quyết định 314-QĐ/TU, ngày 18/6/2021 của về việc Ban hành “Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý giải quyết những phản ảnh kiến nghị của dân đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp” nhằm giúp cho người đứng đầu cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện thuận lợi, bài bản và đúng quy định.

Quan tâm tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các cơ quan bảo vệ pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự và công tác thi hành án dân sự cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tỷ lệ giải quyết án cao đã góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để thực hiện tốt hơn công tác nội chính, CCTP và PCTN trong thời gian tới, đồng chí Phan Ngọc Thọ đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm, lưu ý thêm một số nội dung sau: Phải đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế của Ban Nội chính Tỉnh ủy nhằm tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Ban, chủ yếu là quy chế làm việc và quy định quản lý hồ sơ công việc, tiến tới tăng cường nắm bắt, xử lý thông tin kịp thời, tham mưu hiệu quả Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong chỉ đạo xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt các vụ việc về tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm.

Đổi mới phương thức giao ban các cơ quan tố tụng để tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ án có tính chất phức tạp; tăng cường làm việc với cơ sở để kịp thời nắm thông tin, tình hình các đơn vị, địa phương.

Rà soát quy chế hoạt động của các ban chỉ đạo, hoàn thiện quy chế phối hợp với các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; hạn chế phương thức hoạt động “kiểu truyền thống”, cải tiến để theo kịp xu thế phát triển của xã hội.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban để hoạt động có hiệu quả, thống nhất theo hướng 03 phòng chức năng để chuyên nghiệp hóa hoạt động chuyên môn. Quan tâm, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức trong Ban; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Hạnh Văn