565
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 11/07/2023 17:04
Đoàn Kiểm tra, rà soát công tác tiếp dân theo Quy định 11 của Bộ Chính trị làm việc với Huyện ủy Phú Vang
Ngày 10/7, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Vu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, rà soát việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện huyện Phú Vang. Làm việc với Đoàn về phía Huyện ủy có đồng chí Trần Gia Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Trong thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Phú Vang luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của các ban, ngành của tỉnh. Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện thường xuyên bố trí thời gian để tiếp công dân đúng theo quy định, kịp thời chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, kéo dài có nguy cơ tạo thành điểm nóng trên địa bàn. Kết quả xử lý các vụ việc chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đang được triển khai…

Tại cuộc kiểm tra, rà soát, đồng chí Lê Văn Vu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận kết quả triển khai thực hiện Quy định số 11 của Huyện ủy Phú Vang. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Huyện ủy Phú Vang tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả Quy định số 11, giải quyết triệt để, dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thường xuyên rà soát, đảm bảo chặt chẽ các quy trình, thủ tục, giải quyết các khiếu nại liên quan. Đồng thời, Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện nội quy, quy chế tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy huyện và cấp xã; thường xuyên rà soát, kiểm tra nội quy, quy chế tại cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định, thực hiện tốt chế độ báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ra soát, đồng chí Trần Gia Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Huỳnh Văn Phụ