1006
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 05/04/2023 14:06
Công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 11-QĐi/TW và Quy định 2083-QĐ/TU đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Điền
Sáng ngày 04/4/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định 2083-QĐ/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Điền.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Vu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra và các đồng chí thành viên của Đoàn kiểm tra; về phía Huyện ủy Quảng Điền có đồng chí Trần Quốc Thắng - TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trường Đoàn kiểm tra đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra của Ban Nội chính đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Điền, đồng chí Phó Trường Đoàn kiểm tra tiến hành công bố các văn bản khác liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra nêu mục đích, yêu cầu kiểm tra cần đánh giá đúng thực trạng tình hình và những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định 2083-QĐ/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã có nhiều ý kiến đề xuất cho Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Vu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra đã thống nhất thông qua lịch làm việc của Đoàn kiểm tra và một số nội dung liên quan. Ngoài ra, đề nghị Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Điền chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc trên cơ sở Đề cương của Đoàn để cụ thể hóa xây dựng báo cáo và một số nội dung liên quan phù hợp với đơn vị mình.

Đồng chí Trần Quốc Thắng – TUV, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn kiểm tra; đồng thời, sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí cán bộ, thời gian, tài liệu phục vụ theo đúng mục đích, yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Huỳnh Văn Phụ