714
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 29/03/2022 09:30
Công bố kết quả giám sát đối với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp
Sáng ngày 29/3/2022, Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy đã công bố kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư gắn với thực hiện Kết luận 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW đối với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp.
Đồng chí Phan Văn Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Hải - Phó  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Phan Thị Thùy Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tư pháp và các đồng chí trong Đảng ủy Sở Tư pháp.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo kết quả tự giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 33 và Kết luận 69 đối với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng thời, Đoàn giám sát đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tự giám sát của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp và thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, qua thảo luận đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra những phương hướng, kiến nghị để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 33 và Kết luận 69 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp đã đạt được trong quá trình lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 33 và Kết luận 69 thời gian qua, nêu lên một số vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc mà Đoàn giám sát đã ghi nhận qua làm việc với Đoàn Luật sư và Chi bộ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Bổ trợ tư pháp, đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp cần phát huy những ưu điểm, đồng thời, có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã nêu và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh để báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xem xét nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 33 và Kết luận 69 tốt hơn trong thời gian tới. 

Hà Nguyên