678
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 11/12/2020 14:51
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; tập thể, cá nhân BCH Chi bộ
Thực hiện Kế hoạch 02-KH/ĐUK, ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Kế hoạch 02-KH/CB-BNCTU, ngày 13/11/2020 của Chi bộ Ban về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân BCH Chi bộ.

Đồng chí Lê Quý Phố - Phó Bí thư Chi bộ, thay mặt Chi ủy báo cáo kết quả hoạt động của Chi ủy trong năm qua, theo đó Chi ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Nghị quyết Chi bộ đề ra trong năm, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, vì vậy, các mặt công tác của đơn vị năm qua đã có bước chuyển biến đáng phấn khởi, hoàn thành xuất sắc 57 nội dung công việc theo Chương trình công tác đề ra và thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất do Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương giao. Cấp ủy cũng đã lãnh đạo các đoàn thể hoạt động tích cực, sôi nổi, hưởng ứng nhiều phong trào đó các cấp phát động, đặc biệt là thường xuyên tham gia công tác xã hội, thiện nguyện nhất là trong các đợt phòng chống dịch Covid-19 và các đợt thiên tai, bão lũ.

Bên cạnh đó, Chi ủy cũng đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và việc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Sau kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân Chi ủy, Chi bộ tiến hành kiểm điểm đảng viên và đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ, đảm bảo thực chất, phù hợp với ưu điểm, khuyết điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên. Căn cứ kết quả đánh giá, Chi ủy đã xem xét, quyết định xếp loại đối với Chi bộ, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

(Bảo Hoàng)