2067
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 25/05/2020 09:21
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 22/5, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Về phía Chi bộ có đồng chí Hồ Văn Hải - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Đồng chí Hồ Văn Hải, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đổng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của Chi bộ, hoàn thành 100% các nội dung phương hướng, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể: Đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, lãnh đạo đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ; thực hiện đúng quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; các đồng chí trong Chi ủy tích cực, có trách nhiệm cao trong công việc; đảng viên, cán bộ có tư tưởng chính trị ổn định; tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nổi bật là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, 4 năm liền 2016, 2017, 2018, 2019 Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”; 100% đảng viên, cán bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối lưu ý một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong Chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực, sức lãnh đạo của cấp ủy; tham mưu tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị..

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Theo đó, đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc, Phó Trưởng Ban được bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Lê Quý Phố, Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng - Tổng hợp được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy