618
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 01/07/2021 15:06
Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 11 và Quy định 03 đối với Thị ủy Hương Thủy
Thực hiện Quyết định số 10-QĐ/BNCTU, ngày 26/5/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy, sáng ngày 02/6/2021, Đoàn kiểm tra số 10 của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bí thư Thị ủy và Quy định 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Thị ủy Hương Thủy. Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. Làm việc cùng với Đoàn có đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu mục đích, yêu cầu kiểm tra là đánh giá đúng thực chất tình hình và những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bí thư Thị ủy và Quy định 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Thị ủy Hương Thủy. Đồng thời, tại phiên làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trên cơ sở Đề cương của Đoàn cụ thể hóa xây dựng báo cáo phù hợp với đơn vị mình và bố trí cán bộ cùng Đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra thực tế tại một số tổ chức cơ sở đảng theo Lịch làm việc đã thống nhất.

Trong tháng 6/2021, Đoàn kiểm tra số 10 đã tiến hành kiểm tra tại 06 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Thị xã Hương Thủy, gồm các đảng bộ: phường Thủy Châu, phường Thủy Dương, xã Thủy Phù, Cơ quan HĐND - UBND Thị xã, Cơ quan Mặt trận và các đoàn thể Thị xã và Chi bộ Viện KSND Thị xã. Quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình và xem các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị, Quy định 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, Đoàn đã chỉ ra những vấn đề mà các tổ chức cơ sở đảng trong quá trình triển khai thực hiện còn thiếu sót; đồng thời, đánh giá cao quá trình chuẩn bị nghiêm túc của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Thị xã Hương Thủy.

Đến nay, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành việc kiểm tra thực tế các đơn vị theo Lịch làm việc.

Quỳnh Nga