453
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 13/12/2021 17:19
Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
Chiều ngày 11/12/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra Hội nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Qũy phát triển KH&CN tài trợ và Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế là cơ quan chủ trì đề tài. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm đề tài; TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Viết Giảng - Phó Trưởng phòng PCTN - Tổng hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo thuyết minh đề tài. Theo đó, những năm qua, công tác cải cách tư pháp trên cả nước đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, chất lượng hoạt động tư pháp đã được nâng lên và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tư pháp và cải cách tư pháp; vai trò lãnh chỉ đạo của một số cấp ủy đảng đối với công tác cải cách tư pháp (CCTP) vẫn còn hạn chế,… Vì vậy, việc nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu của Đề tài nhằm hệ thống hóa các quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp; đánh giá được thực trạng về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, về việc tổ chức thực hiện công tác cải cách tư pháp của đội ngũ cán bộ đang công tác tại các cơ quan tư pháp và các bên liên quan trên địa bàn tỉnh, đồng thời, đánh giá, so sánh được phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng ở Thừa Thiên Huế và một số tình miền Trung - Tây Nguyên. Qua đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan lãnh đạo thực hiện trong công tác CCTP.

Sau khi nghe đại diện đơn vị chủ trì Đề tài trình bày thuyết minh, Hội đồng Khoa học Công nghệ đánh giá cao tính thực tiễn và tính cấp thiết của Đề tài, song Hội đồng cũng đã thảo luận, góp ý cho đơn vị chủ trì cần bổ sung thêm một số nội dung nghiên cứu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì Đề tài tiếp thu toàn diện các ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng. Ngoài ra, đồng chí yêu cầu đơn vị chủ trì cần bám sát vào mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và tham khảo thêm các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan. Đề tài được các thành viên Hội đồng đánh giá có tính khoa học và khả thi với kết quả 84,66 điểm.

Kim Nguyên