731
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 28/10/2019 15:22
Ban Nội chính Tỉnh ủy: Bồi dưỡng nghiệp vụ về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”
Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức thành công 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” cho hơn 280 cán bộ lãnh đạo và chủ chốt cấp huyện, cấp xã tại 3 huyện, thị: Hương Trà, A Lưới và Phong Điền.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện Quy định 2083-QĐ/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, việc thực hiện nhiệm vụ này ở một số cấp ủy đảng, địa phương vẫn còn hạn chế, có đơn vị còn lúng túng, tổ chức chưa đảm bảo theo quy định, nhất là việc lựa chọn địa điểm, thời gian và phương pháp tổ chức tiếp dân, đối thoại với dân.

Việc tổ chức các lớp tập huấn của Ban Nội chính Tỉnh ủy nhằm kịp thời hướng dẫn, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn và quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; các lớp tập huấn đã cung cấp cho cán bộ lãnh đạo, chủ chốt ở cơ sở về nhận thức, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và có hiệu quả, trong đó chú trọng đến nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó, giúp cho cơ sở tổ chức việc tiếp dân,  đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phan Viết Giảng - BNCTU Thừa Thiên Huế