1080
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 05/06/2020 09:42
Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang
Ngày 03/6/2020, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”(gọi tắt là Chỉ thị 48) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang.
Đồng chí Phan Văn Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra; đồng chí La Phúc Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích mà huyện Phú Vang đã đạt được thời gian qua trong việc thực hiện Chỉ thị 48 nói riêng và trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện nói chung. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Việc triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội được thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn về nghiệp vụ, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, cán bộ làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công an cơ sở.

 

Đoàn kiểm tra làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp cụ thể của Chỉ thị 48; công tác quản lý, điều hành, lồng ghép thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị ở một số địa phương, đơn vị trong huyện chưa mang lại hiệu quả rõ nét; công tác nắm thông tin, tình hình và dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân có lúc, có nơi còn chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đơn vị địa phương trong quá trình triển khai các kế hoạch thực hiện phòng, chống tội phạm có lúc, có nơi còn chưa đồng bộ;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hải đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang tiếp tục phát huy những ưu điểm; đồng thời, có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 48 và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy có liên quan. Thường xuyên quán triệt triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. Chú trọng các giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phát huy tốt trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị 48.

Đồng chí La Phúc Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu những vấn đề đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra; ý kiến phát biểu của đồng chí Phan Văn Hải và các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị 48 và kiến nghị, đề xuất của Đoàn Kiểm tra.

Hà Nguyên - BNCTU