354
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 15/07/2015 16:57
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thông qua Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2015
Sáng ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm, định hướng một số nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh cùng đại diện Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu đặt vấn đề tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận để thông qua Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2015, qua đó, đã làm rõ hơn những nhiệm vụ cải cách mà các cơ quan, đơn vị đã thực hiện trong những năm qua. Sau khi nghe Báo cáo sơ kết công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2015, dự thảo Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2015 và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Thanh Bình kết luận:

- Sáu tháng đầu năm, mặc dù cấp ủy các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhưng công tác cải cách tư pháp vẫn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch: Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Sau Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2015; đồng thời, chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015 bảo đảm chất lượng. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tư pháp và cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và theo các chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Phan Văn Quang, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo

- Tuy nhiên, việc tổ chức tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015 tại một số đơn vị vẫn chưa đảm bảo thời gian theo Kế hoạch; vẫn còn 05 đơn vị chưa xây dựng báo cáo tổng kết. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp còn chung chung, hình thức chưa phong phú, chưa chú trọng ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện…

Đồng chí Trần Thanh Bình nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm là: Cấp ủy các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015 theo Kế hoạch 86-KH/TU, ngày 07/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ đã được Thường trực Tỉnh ủy xác định tại Kết luận 113-KL/TU, ngày 23/3/2015 và các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 72-KH/TU, ngày 28/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp” gắn với công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng. Các cơ quan tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản luật mới được ban hành, đặc biệt là Luật Tổ chức tòa án nhân dân và Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ của từng cơ quan, đơn vị, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm và tội phạm, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Duy Bình