BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Đoàn thể Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch bệnh Covid-19

Hưởng ứng phát động của tổ chức đoàn thể các cấp quyên góp lương thực, thực phẩm gửi vào “tiếp sức” cho người dân TP Hồ Chí Minh.

Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia hiến máu tình nguyện chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ” năm 2021

Hưởng ứng phong trào thanh niên hiến máu tình nguyện trong chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ” năm 2021, sáng ngày 13/6/2021, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy cử 02 đoàn viên: Bùi Võ Hà Nguyên (Chuyên viên Phòng Nội chính) và Hồ Hạnh Văn (Chuyên viên Phòng phòng ...

Cơ quan, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trong mùa dịch bệnh Covid-19 và Tháng ...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020; Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 03/5/2021 và Công văn 298-CV/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp ...

Cơ quan, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trong mùa dịch bệnh Covid-19 (lần thứ ...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020; Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 03/5/2021 của và Công văn 298 -CV/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống ...

Đoàn Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Chi đoàn Ban Nội chính ...

Thực hiện Kế hoạch 52-KH/CQDN, ngày 18/2/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về kiểm tra, giám sát năm 2021 đối với Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực các hoạt động đại đoàn kết toàn dân, tình nguyện tham gia ...

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2021), tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 Cờ Tổ quốc, động viên ngư dân Thuận ...