BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền

Sáng ngày 21/9/2021, Đoàn Giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền để nghe Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo tự giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 và Kết luận 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch 111-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ...

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong ...

Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về “trách nhiệm ...

Công bố Quyết định giám sát 372 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới

Chiều ngày 12/8/2021, Đoàn giám sát 372 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định 372-QĐ/TU, ngày 03/8/2021 về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp ...

Cơ quan, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực các hoạt động thiện nguyện tham gia góp phần cứu trợ bà con bị ảnh ...

Chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2021), tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng chống dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Công đoàn, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức và tham gia những ...

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với 09 địa phương, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thực hiện Chương trình 04-CTr/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Vừa qua, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy để nghe báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban. Tham dự buổi làm việc có đồng ...