BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu trên lĩnh vực nội chính và PCTN trong điều kiện mới

Sáng 25/2, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy để nắm tình hình hoạt động của Ban từ khi thành lập đến nay, trọng tâm là công tác tham mưu trong lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đồng thời, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban Nội chính để bàn cách tháo gỡ.