BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Kiểm tra công tác chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự tại thị xã Hương Thủy

Thực hiện Kế hoạch 93-KH/TU, ngày 13/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, ngày 10/8/2016, đồng chí Hồ Văn Hải - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với các đồng chí trong Thường trực Thị ủy Hương Thủy và lãnh đạo phường Phú ...

Thừa Thiên - Huế: Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

    Trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị, địa phương đã ban hành mới 84 văn bản phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; phát hành 5.4174 tài liệu và tổ chức 764 lớp tuyên truyền với 46.950 cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được phổ biến ...

Nhiều vụ tham nhũng lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới là: Khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Kiên quyết thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Nhà nước và trong toàn xã hội.

Tổng Bí thư: ĐBQH phải đấu tranh quan liêu, tham nhũng

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ĐBQH sáng suốt lựa chọn bầu và phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống ...

10 năm phát hiện gần 60.000 tỉ đồng tham nhũng, thu hồi 5.000 tỉ

Đó là con số tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng do ông Phan Văn Sáu, Tổng thanh tra chính phủ trình bày sáng 12-7. Ngày 12-7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống ...

10 năm qua cả nước chỉ có 10 cán bộ nhận quà biếu bị xử lý

Theo báo cáo tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng tổ chức ngày 12/7: 10 năm qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng có nhiều tiến bộ. Cả nước đã khởi tố trên 2.500 vụ án tham nhũng với 5.447 ...