BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua các chương trình thực hiện Đề án Cải cách tư pháp và Đề án chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Sáng ngày 09/02/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thảo luận, thông qua các chương trình công tác triển khai thực hiện Đề án Cải cách tư pháp giai đoạn 2017 - 2020 và Đề án chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nằm trong danh mục định kỳ phải chuyển đổi để phòng, ngừa tham nhũng.

Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III/2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Quý III/2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn ...

HƯỚNG ĐI CỦA “TỦ SÁCH PHÁP LUẬT” TRONG BỐI CẢNH ĐIỆN TỬ HÓA

Trong bối cảnh điện tử hóa, mạng Internet trở nên phổ biến và thông tin bùng nổ như hiện nay, có các luồng ý kiến đánh giá về hiệu quả của Tủ sách pháp luật. Nhiều người cho rằng, Tủ sách pháp luật giờ đây không còn cần thiết; nhưng cũng không ...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra tình hình an ninh, trật tự tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch 93-KH/TU, ngày 13/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính ...

Thừa Thiên Huế làm tốt công tác chuẩn bị triển khai Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ...

Ngày 24/01/ 2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi tắt là tại cơ sở) nhằm đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người ...

CẢNH SÁT PC&CC TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2016

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai nhiệm vụ và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.