BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế

Hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐNDVN, 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng ngày 16/11/2017, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (19/11/1997 - 19/11/2017) nhằm ôn lại truyền thống của đơn vị qua 20 năm xây dựng ...

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Thông báo kết quả giám sát đối với BTV Thị ủy Hương Trà

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2017, sáng 26/10/2017, Đoàn Giám sát 50 của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành làm việc với BTV Thị ủy Hương Trà để nghe báo cáo kết quả tự giám sát và thông báo kết quả giám ...

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin nhanh nhạy, chính xác về công ...

Sáng ngày 25/11, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề “Những giải pháp để thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin nhanh, nhạy, chính xác góp phần tham mưu cấp ủy xử lý có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng” theo Kế hoạch ...

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Công bố quyết định giám sát đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô ...

Sáng ngày 11/10/2017, Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định 51-QĐ/BNCTU, ngày 02/10/2017 về thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch 50-KH/TU, ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ...

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Công bố quyết định giám sát đối với BTV Thị ủy Hương Trà

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2017, chiều ngày 06/10/2017, Đoàn Giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định 50-QĐ/BNCTU, ngày 27/9/2017 về thành lập Đoàn Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo ...

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 05/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình ...