BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền

25h trước

Sáng ngày 01/3, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư và các đồng chí phó bí thư Huyện ủy Phong Điền.

Đoàn rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại thành phố Huế

Thực hiện Quyết định số 92-QĐ/BNCTU, ngày 31/10/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; ngày 08/12, Đoàn rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Vu - Phó Trưởng Ban Nội chính ...

Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại Sở Tài chính

Thực hiện Quyết định số 92-QĐ/BNCTU, ngày 31/10/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; chiều ngày 06/12/2023, Đoàn rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Vu - Phó Trưởng Ban ...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tổ dân phố 7, thị trấn Phú Lộc

Ngày 12/11, đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự và chung vui với cán bộ và bà con nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở TDP 7, thị trấn Phú Lộc. Đây là khu dân cư của huyện Phú Lộc được Ủy ban MTTQ ...

Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với UBND thị xã Hương Trà

Sáng ngày 10/11, Đoàn rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Vu, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với UBND thành phố Huế về một số nội dung liên quan. Về phía UBND thị xã Hương Trà có đồng chí Nguyễn Duy Hùng – Phó ...

Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với UBND thành phố Huế

Thực hiện Quyết định số 92-QĐ/BNCTU, ngày 31/10/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; ngày 09/11, Đoàn rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Vu, Phó Trưởng Ban làm Trưởng ...