57
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 05/04/2024 17:12
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ngày 04/4, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ; cùng các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đổi mới, sáng tạo việc triển khai sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng viên. Theo đó, Chi bộ đã phân công đảng viên Hồ Viết Thùy Như - Đảng viên, Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội, Ban Dận vận Tỉnh ủy triển khai chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh”. Chuyên đề đã tạo sự thu hút, quan tâm, tham gia thảo luận sôi nổi của các đồng chí đảng viên.

Cùng ngày, Chi bộ đã tổ chức phiên họp định kỳ tháng 4 năm 2024 và tiến hành kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương đối với đồng chí Lê Nguyên Phương - Đảng viên, chuyên viên phòng Tổng hợp và Dân vận chính quyền.

Văn Lộc