BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Dân vận góp phần nâng cao nhận thức người dân

Chiều ngày 21/4, tại xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Nghiệm thu Đề án “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ...

Ngày 11/4, Hội đồng khoa học, sáng kiến cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiến hành tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ nghiên cứu Đề án “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ...

Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng báo cáo sát đúng tình hình triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa ...

Sáng nay 11/4, tại Hội trường Huyện ủy Phú Vang, đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định 39-QĐ/BCĐ, ngày ...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Ngày 30/3, tại Huyện ủy Phú Lộc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát 1132 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc về thông ...

Thanh niên Hương Trà phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện hóa hóa

Chiều ngày 28/3, Đoàn giám sát 87 của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiến hành buổi làm việc thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày ...

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận

Sáng ngày 27/3/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thị ủy Hương Thủy và Huyện ủy Phú Vang tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023 cho đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức ...